Člen skupiny
Inženýrské sítě / Úpravny vody / Vodohospodářské stavby / ČOV realizace investor cena
(bez DPH)
Splašková kanalizace a ČOV Nasavrky a výměna vodovodního řadu 2018-2019 GASCO spol. s.r.o. 8,4 mil
Albertinum, Odborný léčebný ústav, rekonstrukce a modernizace čistírny odpadních vod 2018-2019 Pardubický kraj 19,6 mil
Hospodaření se srážkovou vodou ve sportovním areálu Holice 2018-2019 Město Holice 15,6 mil
PI 1500301 Modernizace Úpravna vody Želivka 2. stavba (GAU) 2018-2020 Společnost ÚV Želivka 81,9 mil
Lanškroun - ul. Havlíčkova - stavební úpravy kanalizace 2019 Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí a.s. 4,0 mil
Lokalita pro bydlení Letohrad, Nad Bažantnicí, 2. etapa 2019 Město Letohrad 21,5 mil
Letohrad - ul. Ústecká - stavební úpravy vodovodu 2019 Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. 1,3 mil
Revizalizace kanalizace a vodovodu, Semenářský závod v Týništi nad Orlicí 2019-2020 Lesy České republiky 27,2 mil
Letohrad - ul. Pod Ovčínem - rekonstrukce vodovodu 2019 Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. 2,0 mil
Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová 2019-2020 GASCO spol. s.r.o. 19,3 mil
Lanškroun - ul. Olbrachtova a ul. Palackého - stavební úpravy kanalizace 2020 Vodovody a kanalizace jablonné nad Orlicí, a.s. 4,3 mil
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ulice Tyršova Česká Třebová 2020 Vodárenská společnost Česká Třebová s.r.o. 5,3 mil
Dostavba a rekonstrukce vodovodu a kanalizace - Brandýs nad Orlicí, ul. Husova 2016-2017 Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. 5,4 mil
Lanškroun, ul. Rybniční - stavební úpravy kanalizace 2017 Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. 2,6 mil
Obnova areálové kanalizace Dokas Dobříš 2017 Město Dobříš 1,5 mil
Poldr SOR, Libchavy 2016-2017 SOR Libchavy spol. s r.o. 2,1 mil
Zdroj pitné vody Káraný - Modernizace filtrů č. 7-12 2016-2017 Sdružení Káraný ÚV 23,6 mil
Česká Třebová - rekonstrukce kanalizace ul. Zahradní 2018 Vodárenská společnost Česká Třebová s.r.o. 1,7 mil
Osazení žlabu měření množství odpadních vod z areálu S-G Adfors Litomyšl 2017 Město Litomyšl 0,7 mil
Červená Voda - SO-301 dešťová kanalizace 2018 Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. 4,2 mil
Přívrat - rekonstrukce vodovodu 1.etapa řad "1" 2018 Vodárenská společnost Česká Třebová s.r.o. 2,0 mil
Dobříkov - stavební úpravy vodovodu mezi ulicí Fernetová a školou 2017-2018 Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. 4,2 mil
Choceň, ul. Pernerova - Rekonstrukce kanalizace 2018 Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. 0,9 mil
SO 01.1 Armaturní komora F13 -F18, stavební úpravy 2018 ERMEX ENGINEERING, spol. s r.o. 3,9 mil
Úpravy malé vodní nádrže - Černé moře Němčice 2018 Zemědělské družstvo Sloupnice 0,6 mil
Lanškroun, ul. Dobrovského – stavební úpravy kanalizace od Krčmy po Dělnický dům 2016 Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. 4,0 mil
Slatiňany-Řiště splašková kanalizace 5. etapa 2016 Město Slatiňany 2,6 mil
Čistírna odpadních vod Březina u Moravské Třebové 2015-2016 Obec Březina 7,1 mil
Třebovka, Česká Třebová, oprava nábřežních zdí pod Primonou, ř. km 10,230 - 10,470 2015-2016 Povodí Labe, státní podnik 3,1 mil
MVN Slepotice, navýšení retenčního objemu 2015 Povodí Labe, státní podnik 3 mil
Jinošov - kanalizace, ČOV a vodovod 2014-2015 Obec Jinošov 34 mil
Kanalizace Benátky 2014-2015 Obec Benátky 18 mil
Úpravna vody Choceň 2014-2015 Vodovody a kanalizace Jablonné n/Orlicí,a.s. 28 mil
Barchovický potok, definitivní zajištění stability břehu 2014-2015 Povodí Labe, státní podnik 3,8 mil
Kanalizace a ČOV Litomyšl 2013-2015 Město Litomyšl 89 mil
Kanalizace Třebářov 2015 VCES a.s. 6,0 mil
Bochoř – kanalizace a ČOV 2014-2015 Obec Bochoř 57,3 mil
Obnova opěrné zdi silnice II/353 Lačnov v km 7,400 2014 SÚS Pardubického kraje 7,8 mil
Cyklostezka Litomyšl – Vysoké Mýto, I. etapa: úsek Litomyšl „Nedošín“ – obec Tržek 2014 Město Litomyšl 3,0 mil
Rekonstrukce a výměna plotů ČSSV, jez a úpravna vody Sojovice 2014 Vodárna Káraný, a.s. 5,0 mil
Oprava propustku v km 0,800 na silnici III/3179 - Hrušová 2013 SÚS Pardubického kraje 3,5 mil
Vraclav - ZTV pro 10 RD „Na Drážkách“ 2013 Obec Vraclav 3,0 mil
Jezová MVE a rybí přechod Číčová 2013 ORLEA s.r.o. 25 mil
ČOV a kanalizace, Dolní Újezd 2011-2012 Obec Dolní Újezd 106 mil
Tůň srdíčko - České Libchavy 2012 Ing. Kalousek 0,8 mil
Zainvestování zóny pro RD v lokalitě "Litomyšl - k Osíku" 2012 pan Janecký 10,0 mil
Rybníky Budislav 2011-2012 Město Litomyšl 4,9 mil
Kanalizace Holice 2007-2009 Město Holice,VAK Pardubice 41 mil
Intenzifikace ČOV a kanalizace, Choceň 2007-2009 Vodovody a kanalizace Jablonné n/Orlicí,a.s. 93,5 mil
ČOV a kanalizace Tisová 1. et. 2007-2008 / 2. et. 2009-2011 Obec Tisová 1. et. 20 mil / 2. et. 14,5 mil