Inženýrské sítě / Úpravny vody / Vodohospodářské stavby / ČOV

  • Domů
  • Reference
  • Inženýrské sítě / Úpravny vody / Vodohospodářské stavby / ČOV
Inženýrské sítě / Úpravny vody / Vodohospodářské stavby / ČOV realizace investor cena
(bez DPH)
Infrastruktura pro výstavbu RD v lokalitě "Babka" Litomyšl, vybudování retenční nádrže a likvidace původní studny 2022-2023 Město Litomyšl 5, 48 mil.
Lanškroun - ul. Na Větru - oprava kanalizace a vodovodu 2022-2023 Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. 3,19 mil.
Verměřovice - Rekonstrukce vodovodu mezi čp 4 a čp 220 a přílož splaškové kanalizace k vodovodu 2022-2023 Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. 1,33 mil.
Rekonstrukce ulice Česká, část ul. Družstevní – ul. Topolská, Chrudim 2022 Město Chrudim 9,5 mil.
Oprava vodovodu v ul. Na Výšině – Česká Třebová 2022 Vodárenská společnost Česká Třebová s.r.o. 2,8 mil.
Výtlačný a zásobovací vodovodní řad v obci Čistá 2022 Obec Čistá 12,6 mil.
Rozšíření stávající ČOV Havlíčkův Brod o deemulgační stanici 2021-2022 Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. 22,0 mil.
Chrudim, ul. Česká – rekonstrukce vodovodu a kanalizace 2021-2022 Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. 5,9 mil.
Tlaková splašková kanalizace a ČOV Budislav 2021-2022 Společnost pro Budislav zastoupená : KVIS Pardubice a.s. 11,7 mil.
Vodovod Strážná 2021-2022 Obec Strážná 13,8 mil.
ODKANALIZOVÁNÍ OBCÍ MOSTEK A SUDLIČKOVA LHOTA – ČOV A STOKOVÁ SÍŤ 2021-2022 Obec Mostek 28,8 mil.
Rekonstrukce ve stávajícím objektu úpravny vody Studená Voda 2021 KUNST, spol. s r.o. 3,4 mil.
Lanškroun – ul. Nerudova – kanalizace 2021 Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. 0,6 mil.
Skupinový vodovod Brandýsko 2019-2022 Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. 145,3 mil
Dolní Újezd - Protipovodňová ochrana 2021-2022 Obec Dolní Újezd 4,5 mil.
VODOVODNÍ ŘADY V OBCI BOROVNICE U RYCHNOVA NAD KNĚŽNOU A PROPOJOVACÍ ŘAD VDJ LHOTY U POTŠTEJNA – BOROVNICE – HOMOLE – RÁJEC 2021-2022 Obec Borovnice 10,5 mil.
Splašková kanalizace Kostěnice – dílčí část 2021 INSTAN Hlinsko a.s. 10,5 mil
Lanškroun, ulice Smetanova – oprava kanalizace 2021 Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. 1,5 mil
SŠ automobilní Holice – hospodaření se srážkovými vodami 2021 Pardubický kraj 6,6 mil
Holice – využití srážkových vod – I. a II. část 2021 Město Holice 7,9 mil
ČOV Třemošnice – dešťová zdrž 2020–2021 Vodovody a kanalizace Chrudim a.s. 10,9 mil
Makov – rekonstrukce vodovodu 2020–2021 Vodovody a kanalizace Chrudim a.s. 7,6 mil
Rekonstrukce pískových filtrů č. 19–24 v areálu ÚV Sojovice – 1. etapa – kolektor 2020–2021 EKOSAT s.r.o. 4,6 mil
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace – ulice Tyršova, Česká Třebová 2020 Vodárenská společnost Česká Třebová s.r.o. 5,3 mil
ČOV Holice – doplnění svozového místa separace obsahu tlakových vozů 2020 Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. 3,9 mil
Dokončení poldru SOD, Libchavy 2020 SOR Libchavy spol. s.r.o. 1,2 mil
Splašková kanalizace a ČOV Nasavrky a výměna vodovodního řadu 2018-2019 GASCO spol. s.r.o. 8,4 mil
Albertinum, Odborný léčebný ústav – rekonstrukce a modernizace čistírny odpadních vod 2018–2019 Pardubický kraj 19,6 mil
Hospodaření se srážkovou vodou ve sportovním areálu Holice 2018–2019 Město Holice 15,6 mil
PI 1500301 Modernizace Úpravna vody Želivka – 2. stavba (GAU) 2018–2020 Společnost ÚV Želivka 81,9 mil
Lanškroun - ul. Havlíčkova - stavební úpravy kanalizace 2019 Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí a.s. 4,0 mil
Lokalita pro bydlení Letohrad, Nad Bažantnicí, 2. etapa 2019 Město Letohrad 21,5 mil
Letohrad - ul. Ústecká - stavební úpravy vodovodu 2019 Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. 1,3 mil
Revizalizace kanalizace a vodovodu, Semenářský závod v Týništi nad Orlicí 2019-2020 Lesy České republiky 27,2 mil
Letohrad - ul. Pod Ovčínem - rekonstrukce vodovodu 2019 Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. 2,0 mil
Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová 2019-2020 GASCO spol. s.r.o. 19,3 mil
Lanškroun - ul. Olbrachtova a ul. Palackého - stavební úpravy kanalizace 2020 Vodovody a kanalizace jablonné nad Orlicí, a.s. 4,3 mil
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ulice Tyršova Česká Třebová 2020 Vodárenská společnost Česká Třebová s.r.o. 5,3 mil
Dostavba a rekonstrukce vodovodu a kanalizace - Brandýs nad Orlicí, ul. Husova 2016-2017 Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. 5,4 mil
Lanškroun, ul. Rybniční - stavební úpravy kanalizace 2017 Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. 2,6 mil
Obnova areálové kanalizace Dokas Dobříš 2017 Město Dobříš 1,5 mil
Poldr SOR, Libchavy 2016-2017 SOR Libchavy spol. s r.o. 2,1 mil
Zdroj pitné vody Káraný - Modernizace filtrů č. 7-12 2016-2017 Sdružení Káraný ÚV 23,6 mil
Česká Třebová - rekonstrukce kanalizace ul. Zahradní 2018 Vodárenská společnost Česká Třebová s.r.o. 1,7 mil
Osazení žlabu měření množství odpadních vod z areálu S-G Adfors Litomyšl 2017 Město Litomyšl 0,7 mil
Červená Voda - SO-301 dešťová kanalizace 2018 Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. 4,2 mil
Přívrat - rekonstrukce vodovodu 1.etapa řad "1" 2018 Vodárenská společnost Česká Třebová s.r.o. 2,0 mil
Dobříkov - stavební úpravy vodovodu mezi ulicí Fernetová a školou 2017-2018 Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. 4,2 mil
Choceň, ul. Pernerova - Rekonstrukce kanalizace 2018 Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. 0,9 mil
SO 01.1 Armaturní komora F13 -F18, stavební úpravy 2018 ERMEX ENGINEERING, spol. s r.o. 3,9 mil
Úpravy malé vodní nádrže - Černé moře Němčice 2018 Zemědělské družstvo Sloupnice 0,6 mil
Lanškroun, ul. Dobrovského – stavební úpravy kanalizace od Krčmy po Dělnický dům 2016 Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. 4,0 mil
Slatiňany-Řiště splašková kanalizace 5. etapa 2016 Město Slatiňany 2,6 mil
Čistírna odpadních vod Březina u Moravské Třebové 2015-2016 Obec Březina 7,1 mil
Třebovka, Česká Třebová, oprava nábřežních zdí pod Primonou, ř. km 10,230 - 10,470 2015-2016 Povodí Labe, státní podnik 3,1 mil
MVN Slepotice, navýšení retenčního objemu 2015 Povodí Labe, státní podnik 3 mil
Jinošov - kanalizace, ČOV a vodovod 2014-2015 Obec Jinošov 34 mil
Kanalizace Benátky 2014-2015 Obec Benátky 18 mil
Úpravna vody Choceň 2014-2015 Vodovody a kanalizace Jablonné n/Orlicí,a.s. 28 mil
Barchovický potok, definitivní zajištění stability břehu 2014-2015 Povodí Labe, státní podnik 3,8 mil
Kanalizace a ČOV Litomyšl 2013-2015 Město Litomyšl 89 mil
Kanalizace Třebářov 2015 VCES a.s. 6,0 mil
Bochoř – kanalizace a ČOV 2014-2015 Obec Bochoř 57,3 mil
Obnova opěrné zdi silnice II/353 Lačnov v km 7,400 2014 SÚS Pardubického kraje 7,8 mil
Cyklostezka Litomyšl – Vysoké Mýto, I. etapa: úsek Litomyšl „Nedošín“ – obec Tržek 2014 Město Litomyšl 3,0 mil
Rekonstrukce a výměna plotů ČSSV, jez a úpravna vody Sojovice 2014 Vodárna Káraný, a.s. 5,0 mil
Oprava propustku v km 0,800 na silnici III/3179 - Hrušová 2013 SÚS Pardubického kraje 3,5 mil
Vraclav - ZTV pro 10 RD „Na Drážkách“ 2013 Obec Vraclav 3,0 mil
Jezová MVE a rybí přechod Číčová 2013 ORLEA s.r.o. 25 mil
ČOV a kanalizace, Dolní Újezd 2011-2012 Obec Dolní Újezd 106 mil
Tůň srdíčko - České Libchavy 2012 Ing. Kalousek 0,8 mil
Zainvestování zóny pro RD v lokalitě "Litomyšl - k Osíku" 2012 pan Janecký 10,0 mil
Rybníky Budislav 2011-2012 Město Litomyšl 4,9 mil
Kanalizace Holice 2007-2009 Město Holice,VAK Pardubice 41 mil
Intenzifikace ČOV a kanalizace, Choceň 2007-2009 Vodovody a kanalizace Jablonné n/Orlicí,a.s. 93,5 mil
ČOV a kanalizace Tisová 1. et. 2007-2008 / 2. et. 2009-2011 Obec Tisová 1. et. 20 mil / 2. et. 14,5 mil