Zemědělské stavby

Zemědělské stavby realizace investor cena
(bez DPH)
Vybudování mini-mlékárny 2020–2021 Zemědělské družstvo se sídlem ve Sloupnici 3,3 mil
Sloupnice – přístavba masné výroby 2013-2014 ŘEZNICTVÍ SLOUPNICE s.r.o. 27 mil
Přestavba nevyužívané budovy ZD pro výrobu a skladování Svitávka 2012 MEDIA EFEKT s.r.o. 58,9 mil
Posklizňová Linka ZD Dolní Újezd 2008-2009 Zem. družstvo Dolní Újezd 63 mil
Jatka Sloupnice 2004 ŘEZNICTVÍ Felgr Jiří s.r.o. 26 mil
Čistírna odpadních vod ve Sloupnici 2004 ŘEZNICTVÍ Felgr Jiří s.r.o. 10,5 mil