Člen skupiny

REKONSTRUKCE DĚTSKÉHO PAVILONU NA LŮŽKA NÁVAZNÉ REHABILITAČNÍ PÉČE V OBORU PNEUMOLOGIE

12. 12. 2018

REKONSTRUKCE DĚTSKÉHO PAVILONU NA LŮŽKA NÁVAZNÉ REHABILITAČNÍ PÉČE V OBORU PNEUMOLOGIE


V rámci stavby byla rekonstrukce stávajícího památkově chráněného objektu Dětského pavilonu, který je součástí souboru prvorepublikových budov tvořící Odborný léčebný ústav v Jevíčku. Budova je dvoupodlažní částečně podsklepená a dvoutraktově rozdělena. Zrekonstruovaná budova bude sloužit k návazné rehabilitační péče v oboru pneumologie s kapacitou 40 lůžek. Rekonstrukce byla realizována v období 03/2017 – 12/2018 a celkové náklady na rekonstrukci byly 32 411 469,- Kč bez DPH.

Další aktuality
Energetické opatření ve firmě PROFISTAV Litomyšl, a.s.

Hlavním cílem realizace je snížení energetické náročnosti podnikatelské činnosti žadatele na základě souhrnu stavebních úprav na administrativní budově žadatele.  Tato úsporná energetická opatření jsou realizována s důrazem na ekologické a energetické účinky v souladu se zpracovaným energetickým posudkem.