Naše společnost obdržela ocenění za Stavbu roku 2023 Pardubického kraje

  • Domů
  • Aktuality
  • Naše společnost obdržela ocenění za Stavbu roku 2023 Pardubického kraje

Naše společnost obdržela ocenění za Stavbu roku 2023 Pardubického kraje

27. 10. 2023


Společnost PROFISTAV Litomyšl, a.s. obdržela Cenu veřejnosti a Čestné uznání podpory za příkladný přístup k obnově fasády kulturní památky na území městské památkové rezervace Pardubice


Ve sdružení se stavební firmou VW WACHAL a.s. jsme realizovali zakázku s názvem "Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice – SVÍTÁNÍ"

Na objektu se řešila náročná kompletní rekonstrukce v historicky chráněném objektu: demolice všech vnitřních konstrukcí (zůstaly pouze obvodové a vnitřní nosné stěny).

Z nových konstrukcí se prováděla jak nová sedlová střecha, tak i stropní konstrukce, vyzdívky nových vnitřních nosných stěn a příček, monolitické konstrukce, výtahová šachta a dodávka evakuačního výtahu, veškeré výplně otvorů (historická okna, dveře), vnitřní i historické, vnější vápenné omítky, podlahové konstrukce, SDK konstrukce, repase historických prvků (studna, výplně otvorů), kamenné dlažby, obklady, malby a nátěry, epoxidové stěrky.

Vybavení objektu: interiérová svodidla, orientační systém, vyrovnávací plošina, pódiové vybavení, dřevěné obklady z masivu, vybavení sociálního zařízení a další.

Vnitřní trakt objektu byl zastřešen al protipožární konstrukcí a tím se vytvořila reprezentativní a společenská místnost.

Dále je k objektu připojena zahrada a plocha pro parkování, kde se osadila vsakovací galerie. Provedly se opravy stávajících zdí a omítek, výstavba nového oplocení z lícových cihel a rampy, pokládka žulové dlažby a kostek, osazení pojezdové brány a branky.


Tato velmi zdařilá stavba je významnou referenční zakázkou společnosti a získala ocenění stavby roku 2023 Pardubického kraje.