Oznámení o změně sídla společnosti

Oznámení o změně sídla společnosti

1. 1. 2021

Novým sídlem společnosti s platností od 1.1.2021 a současně nové fakturační i korespondenční adresa je:

PROFISTAV Litomyšl, a.s.

Cerekvice nad Loučnou 226

569 53 Cerekvice nad Loučnou

Ostatní identifikační údaje zůstávají beze změny. Žádáme Vás o zaregistrování této změny a používání nové adresy při veškeré komunikaci s naší společností a na daňových dokladech.


Děkujeme za pochopení a respektování výše uvedené změny.