Inženýrské sítě a vodohospodářské stavby

Generální dodavatel staveb

Specializujeme se na inženýrské, vodohospodářské a dopravní stavby, které jsme pro vás schopni realizovat od projekce, přes vytyčení stávajících inženýrských sítí, vlastní realizace, až po kolaudaci.

Nepřetržitě se věnujeme péči o životní prostředí, na které jsou kladeny stále vyšší nároky, proto nejmodernějšími stroji provádíme výstavby a rekonstrukce čistíren odpadních vod, úpraven vod, potrubních systémů, kanalizací, dopravní infrastruktury a opravy komunikací.

Prohlédněte si některé z našich realizací, nebo se nám rovnou ozvěte.