Cena Stavba roku 2019 v Pardubickém kraji

Cena Stavba roku 2019 v Pardubickém kraji

19. 9. 2019

Co nejlepší se událo ve stavebnictví a architektuře? V Pardubickém kraji jsou čtyři nové Stavby roku a Cenu veřejnosti získala Střední škola zahradnická a technická v Litomyšli, kterou realizovala společnost PROFISTAV Litomyšl 

Odborná komise soutěže Stavba roku 2019 v Pardubickém kraji hodnotila architektonické, prostorové a výtvarné řešení mimořádných staveb, kterých v letošním ročníku bylo přihlášených celkem 26, což je dosavadní rekord. Ocenění získal obdivuhodný rodinný dům v Poličce, administrativní budova Lesní správy v Chocni, areál společnosti Wendell v Lanškrouně a Depozitář Východočeského muzea v Ohrazenicích.  

Cenu veřejnosti o Stavbu roku 2019 v Pardubickém kraji získala Střední škola zahradnická a technická v Litomyšli, pro jejíž výuku společnost PROFISTAV rekonstruovala a rozšířila objekt z konce 80. let 20. století, který se dnes pyšní expozičním skleníkem s pěstebními dílnami a prostory jak pro praktickou, tak ateliérovou výuku žáků.  

>> Podívejte se, jak probíhala rekonstrukce a rozšíření nedostavěného objektu dnešní školy z 80. let 20. století 

Pardubickému kraji, České komoře autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT), Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR  a autorům oceněných staveb děkujeme za usilovnou podporu českého stavebnictví a neustálé zlepšování úrovně architektonické tvorby v Pardubickém kraji! 

Více informací na: 
www.pardubickykraj.cz