Načítám
 • Banner
  Plastová okna a dveře...

  Společnost PROFISTAV Litomyšl, a.s. ve své provozovně v Tisové u Vysokého Mýta vyrábí plastová okna a dveře z profilů inoutic.

  banner_button
 • Banner
  Věděli jste, že...

  ...stavíme stavíme stavíme.

  banner_button

 

Jezová MVE Číčová


V rámci této zakázky byla realizována budova malé vodní elektrárny včetně technologie pro dodávku energie do veřejné sítě ČEZ. Pro přívod vody byl k budově vybudován nový náhon a odpadní kanál s železobetonovými opěrnými zdmi.


investor                          ORLEA s.r.o., Záměstí 156, 565 01 Choceň

cena                              12 438 270 Kč bez DPH

termín realizace              15.6. - 31.10.2013

stavbyvedoucí                 Ondřej Bureš


 

Benátská zóna - rozšíření zainvestování území pod VN


V rámci této zakázky bylo provedeno prodloužení stávajícího vodovodu a veřejného osvětlení. Dále byla prodloužena stávající komunikace s živičným povrchem včetně dešťové kanalizace a parkovišť vydlážděných zámkovou dlažbou.

 

investor                           Město Litomyšl, Bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl

cena                               1 105 600 Kč bez DPH

termín realizace               16.7. - 29.8.2014

stavbyvedoucí                  Karel Jandík


 

Obnova mostu ev.č. 366-017A, Nectava

 

V rámci zakázky bylo provedeno vyčištění toku, vybourání poškozených konstrukcí, realizace prahů opevnění pod mostem a na svazích a kuželech byla provedena nová kamenná dlažba. Na závěr byla opravena vozovka.


investor                           Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice

cena                               724 430 Kč bez DPH

termín realizace               26.8. - 27.9.2013

stavbyvedoucí                  Karel Jandík


 

Cyklostezka Litomyšl - Vysoké Mýto, I.etapa: úsek Litomyšl "Nedošín - obec Tržek

 

V rámci této zakázky byla provedena nová cyklostezka v délce 1 166,0m s povrchem z asfaltového betonu, s vodorovným i svislým dopravním značením. Okolo cyklostezky byly provedeny sadové úpravy.

 

investor                           Město Litomyšl, Bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl

cena                               2 547 700 Kč bez DPH

termín realizace               24.1. - 30.6.2013

stavbyvedoucí                  Karel Jandík


 

Obnova opěrné zdi silnice II/353 Lačnov v km 7,400

 

V rámci této zakázky byla provedena demolice stávající opěrné zdi a následná stavba nové opěrné zdi dle PD včetně úpravy vozovky a přilehlého koryta řeky.

 

investor                           Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice

cena                               7 747 970 Kč bez DPH

termín realizace               7.1. - 30.5.2014

stavbyvedoucí                  Ondřej Bureš


 

Oprava zatrubnění Lipkovského potoka v Dolní Lipce v km 0,350-0,371

 

V rámci opravy byly vyměněny prefabrikované rámové propusti a na komunikaci obnovena živičná krytina

 

investor                           Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové, závod Pardubice

cena                               787 133,0 Kč bez DPH

termín realizace               8.10. - 21.11.2013


 

Vraclav - ZTV pro 10 RD

 

V rámci této zakázky se provedly přípojky plynu, vody a kanalizace, dále pak veřejné osvětlení a příjezdová komunikace.

 

investor                          Obec Vraclav, Vraclav 66

cena                               2 976 300 Kč bez DPH

termín realizace               1.3. - 27.5.2013

stavbyvedoucí                  Karel Jandík


 

Oprava propustku v km 0,800 na silnici III/3179 v Hrušové

 

Byla provedena generální oprava propustku včetně výstavby nové mostní konstrukce k převedení silnice III/3179.

 

investor                           Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice

cena                               3 139 960 bez DPH

termín realizace               20.6. - 27.9.2013


 

Rekonstrukce ČOV a odkanalizování místních částí Litomyšle - Nedošín, Lány

 

V rámci této zakázky byly provedeny nové kanalizační řady včetně čerpacích stanic s následnou opravou komunikací a novou budovou hrubého předčištění k ČOV.

 

investor                           Město Litomyšl, Bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl

cena                               87 972 400 Kč bez DPH

termín realizace               24.7.2013 - 30.4.2015

stavbyvedoucí                  Miroslav Grüner


V krátkosti

Vzhledem k velkému počtu zakázek přijmeme zaměstnance na pozice, PŘÍPRAVÁŘ VÝROBY, STAVBYVEDOUCÍ, ASISTENT/KA STAVBYVEDOUCÍHO, PRACOVNÍK PRO VÝROBU PLASTOVÝCH OKEN A DVEŘÍ, ŘIDIČ NÁKLADNÍHO VOZIDLA, STROJNÍK, ZEDNÍK, MONTÉR VODOVODŮ a TESAŘ.

Publikováno: 01.06.2018

dne 22.4.2018 od 10:00 do 16:00 hodin

Publikováno: 22.03.2018

Zapojte se do soutěže, kde se odpad mění v pokladPublikováno: 06.02.2018

Úspory energií a zateplení budov

Publikováno: 30.03.2016

Staveniště bylo předáno 23.10. 2015

Publikováno: 30.03.2016

Zahájili jsme výstavbu nové tělocvičny.

Publikováno: 30.03.2016

Vybudování nových kanalizačních řad.

Publikováno: 30.03.2016

od 27.11. 2015 je PFS součástí skupiny PURUM KRAFT (holding).

Publikováno: 01.12.2015

Realizace zakázek

Publikováno: 07.05.2015

Profistav odborné vzdělání pro zaměstnance

Společnost PROFISTAV Litomyšl, a.s. 1.5.2013 zahájila realizaci projektu...

Publikováno: 09.04.2015

Dne 20.5.2014 byla úspěšně předána dokončená stavba Sloupnice - přístavba masné výroby pro investora Řeznictví Sloupnice s.r.o.

Publikováno: 28.05.2014

Dne 1.4. 2014 bylo sdružením firem SYNER VHS Vysočina, a.s. a PROFISTAV Litomyšl, a.s. převzato staveniště na stavbě Jinošov - kanalizace, ČOV a vodovod.

Publikováno: 28.05.2014

Společnost PROFISTAV Litomyšl, a.s. pořádá výběrové řízení na pozici provozní montér vodovodů a kanalizací.

Publikováno: 17.01.2014
Vybrané reference

TIP: Roluj fotografie tažením posuvníku níže...

 • Klikněte pro zobrazení detailu referencí
 • Klikněte pro zobrazení detailu referencí
 • Klikněte pro zobrazení detailu referencí
 • Klikněte pro zobrazení detailu referencí
 • Klikněte pro zobrazení detailu referencí
Email: profistav@profistav.cz
Tel.: +420 461 612 050

Copyright 2018 © Stavební firma PROFISTAV Litomyšl,a.s. | Tvorba WWW: Webpublicator
Zaslat poptávku