Člen skupiny

SŠ ZAHRADNICKÁ A TECHNICKÁ LITOMYŠL – REKONSTRUKCE BUDOVY PRO ODBORNOU VÝUKU A PŘÍSTABA SKLENÍKU - VÍCEÚČELOVÁ BUDOVA

13. 12. 2018

SŠ ZAHRADNICKÁ A TECHNICKÁ LITOMYŠL – REKONSTRUKCE BUDOVY PRO ODBORNOU VÝUKU A PŘÍSTABA SKLENÍKU - VÍCEÚČELOVÁ BUDOVA

V rámci zakázky byla provedena rekonstrukce stávajícího objektu, který se nachází v západní části města Litomyšl. Jednalo se o přestavbu nedostavěné budovy závodní jídelny na školskou budovu navrženou jako dvoupodlažní, částečně podsklepenou budovu, kde bude probíhat odborná výuka žáků SŠZaT. Zajímavostí je, že budova má pochozí plochou střechu a může se pyšnit přístavbou tropického skleníku na výšku v severní části budovy. Z důvodů nedostatečné únosnosti podloží byly stávající základové konstrukce sanovány mikropiloty bez nutnosti injektáže. Tato technologie byla použita i pod novými základy pod skleníkem a výtahem.  Rekonstrukce byla realizována v období 09/2017 – 11/2018 a celkové náklady na rekonstrukci byly 29 858 097,- Kč bez DPH.
Další aktuality
Čisté ekologické řešení

PROFISTAV Litomyšl, a.s., člen skupiny PURUM KRAFT, předních českých společností poskytujících celé portfolio služeb v oblasti životního prostředí, jeho ochrany a souvisejících činností.