Recyklace stavebních materiálů a prodej kamene

Recyklujeme stavební odpad a prodáváme kvalitní lomové kamenivo pro stavební účely

Zpracování stavebních materiálů a stavebního odpadu

Dbáme na šetrné chování k životnímu prostředí a optimalizaci spotřeby energií i materiálů. Vzniklý stavební odpad recyklujeme pro další využití, čímž snižujeme negativní vlivy stavebních činností na životní prostředí. Zpracováváme především cihelnou stavební suť, betonovou suť, živičné sutě či výkopovou zeminu. Recyklát poté využíváme jako stavební výrobek k terénním úpravám, rekultivacím skládek, zásypům a dalším povrchovým úpravám. Celkové zázemí pro středisko recyklace a třídění stavebních materiálů je v Cerekvici nad Loučnou u Litomyšle.

Výroba a prodej vysoce kvalitní opuky pro stavební účely

Nabízíme prodej přírodní drcené opuky s možností dopravy. Vysoce kvalitní opuku těžíme ve vlastním kamenolomu, která je následně drcena na jednotlivé frakce pro stavební účely. Lomový kámen je vhodný pro úpravu břehů, vodních toků, koryt, podezdívek a dalších. Může být také využit na zahradách k dekoračním účelům.

Kontaktujte nás pro zpracování stavebního odpadu a prodej opuky: