Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní č. 52 Pardubice

  • Domů
  • Aktuality
  • Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní č. 52 Pardubice

Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní č. 52 Pardubice

21. 3. 2023

Budova se nachází v historickém centru města Pardubic. V přímém okolí nejdeme Pernštýnské náměstí, Krajský úřad Pardubického kraje nebo Okresní soud.

Nová, zmodernizovaná budova Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ v Pardubicích nabídne žákům prostory pro kvalitní odbornou výuku a terapeutickou péči. Budova byla u příležitosti 30 let školy SVÍTÁNÍ slavnostně otevřena na konci listopadu.

Škola SVÍTÁNÍ se již 30. rokem věnuje vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a poradenství. Přestavba bývalé školy v Klášterní ulici je pro ni velkým krokem, jak zlepšit kvalitu svých služeb. Do nynějška se škola potýkala se špatnými technickými podmínkami, nedostatečnou kapacitou a vybaveností učeben ve dvou ze čtyř budov, které má navíc pouze pronajaté.

Nové prostory a vybavení pomohou pracovníkům školy vytvořit vhodné podmínky pro kvalitní výuku a terapii žáků. Zároveň je podpoří v samostatnosti a pomohou jim se připravit na budoucí uplatnění na trhu práce. Žáci mají nyní k dispozici 12 odborných učeben, 6 terapeutických a cvičných učeben a 2 tréninkové byty. Rekonstrukcí prošly také chodby vedoucí k učebnám, kabinety, technické místnosti, toalety, šatny a umývárny. Specializovaní pracovníci, jako jsou logopedové, výchovní poradci, sociální pracovníci či psychologové, budou nově provozovat poradenskou činnost v celkem 11 speciálních místnostech.

SVÍTÁNÍ letos slaví 30 let svého fungování, slavnostní otevření nové budovy s sebou proto neslo určitou symboliku. V rámci této mimořádné události uspořádala škola výstavu fotografií z průběhu stavebních prací, lidé z Pardubic si školu mohli poprvé prohlédnout v rámci dne otevřených dveří a vánoční atmosféru nastolil adventní jarmark.

Otevření nové budovy v srdci Pardubic znamená zlom v historii pro lidi s hendikepem v Pardubickém kraji. Nový vzdělávací, kulturní a společenský stánek bude nabízet mnohé činnosti a aktivity spolu se zázemím také pro běžnou veřejnost,“ doplnila k akci ředitelka školy SVÍTÁNÍ a senátorka Miluše Horská.

Investor Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s. potřeboval nové prostory pro žáky s mentálním a kombinovaným postižením účastnit různých terapií, vzdělávat, rozvíjet a také získávat a prohlubovat své dovednosti návyky.

Součástí objektu jsou

Tréninkové byty sloužící pro nácvik každodenních činností, výuku úklidových prací či rodinné výchovy.

Tréninková pracoviště, jako bude recepce, prodejna, kuchyně, prádelna či zahrada, kde se budou žáci učit dovednostem, které jim usnadní každodenní život a současně rozšíří uplatnění na trhu práce.

Výstavní prostor, kde se budou klienti nejen učit instalovat výstavy, ale také zde budou probíhat vernisáže a výstavy uměleckých děl.

Dílny pro výuku a nácvik ručních a technických prací s papírem, dřevem a keramikou.

• Specializované místnosti jako tělocvična, relaxační místnost, multismyslová místnost, kde budou probíhat terapie a tělesná výchova. Ale zároveň vytvoříme bezpečné místo pro relaxaci a pomoc při zvládání stresu, bolestí, i neklidu. A tak postupně napomáhat zlepšení psychického a fyzického zdraví a podněcovat zájem o nové obohacující vjemy.

Inkluzivní sál a přednáškový sál, jenž bude sloužit terapiím, konferencím, vzdělávacím akcím a společnému setkávání.

• Součástí bude také speciálně pedagogické centrum s širokou nabídkou kvalitních služeb pro více než 700 klientů.

Na objektu se řešila kompletní rekonstrukce: demolice všech vnitřních konstrukcí (zůstaly pouze obvodové a vnitřní nosné stěny). Z nových konstrukcí se prováděla jak nová sedlová střecha z keramických tašek tak i rovné střechy z PVC krytiny, stropní konstrukce, vyzdívky nových vnitřních nosných stěn a příček, monolitické konstrukce, výtahová šachtu a dodávky evakuačního výtahu, veškeré výplně otvorů (historická okna, dveře), vnitřní i historické vnější vápenné omítky, podlahové konstrukce, SDK konstrukce, repase historických prvků (studna, výplně otvorů), kamenné dlažby, obklady, malby a nátěry, epoxidové stěrky. Vybavení objektu: interiérová svodidla, orientační systém, vyrovnávací plošina, pódiové vybavení, dřevěné obklady z masivu, vybavení sociálního zařízení)

Vnitřní trakt objektu byl zastřešen al protipožární konstrukcí a tím se vytvořila reprezentativní a společenská místnost.

Profese: ZTI, UT, EL (silnoproud i slaboproud (EVAC, PTZS, přivolávací tísňový systém, jednotný čas), EPS), VZT, MaR.

Dále je k objektu připojena zahrada a plocha pro parkování. Kde se osadila vsakovací galerie Provedly se opravy stávajících zdí a omítek, výstavba nového oplocení z lícových cihel a rampy, pokládka žulových dlažby a kostek, osazení pojezdové brány a branky.