STAVBA ROKU 2019

STAVBA ROKU 2019

29. 7. 2019

 Odborná porota hodnotí soutěžní projekty prestižní přehlídky toho nejlepšího, co se událo ve stavebnictví a architektuře. Mezi hodnocenými projekty se umístila rekonstrukce budovy Střední školy zahradnické a technické v Litomyšli, kterou realizovala stavební společnost PROFISTAV Litomyšl a.s. 

Pro odbornou výuku střední školy SŠZaT v Litomyšli společnost PROFISTAV rekonstruovala objekt z konce 80. let 20. století v sousedství areálu školy, který nikdy nebyl dokončen a zkolaudován. Cílem přestavby bylo vytvořit odpovídající prostory pro praktickou a ateliérovou výuku žáků, kteří se zaměřují na floristický design, zahradní architekturu, technické, lesnické a chovatelské obory studia. 

Škola se tak pyšní expozičním skleníkem s pěstebními dílnami, čtveřicí laboratoří pro chov cizokrajných zvířat, učebnami informatiky a ateliérové tvorby. Na tuto přístavbu výškově převyšující původní objekt navazuje galerie, sušárna bylin a otevřený prostor stíněný pergolou pro praktickou výuku navrhování a realizace střešních zahrad. 

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství organizuje již 27. ročník tradiční soutěže STAVBA ROKA 2019 a společně s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Svazem podnikatelů ve stavebnictví a Ministerstvem průmyslu a obchodu nominuje vítězné stavební a architektonické projekty. Pozornost odborné poroty bude věnována kromě celkového konceptu a architektonického řešení, také použitým technologiím, technickému a materiálovému řešení, nejrůznějším specifickým parametrům během realizace samotné, včetně provedení jednotlivých detailů. Nominace budou zveřejněny v září 2019 a slavnostní vyhlášení vítězných projektů proběhne v říjnu 2019. 

Budovu odborné školy pro její architektonické, prostorové a výtvarné řešení navštívila a hodnotila také odborná komise soutěže Stavba roku 2019 v Pardubickém kraji. Děkujeme za podporu českého stavebnictví!

Střední odborná škola disponuje tropickým expozičním skleníkem a odpovídajícími prostory jak pro praktickou, tak ateliérovou výuku žáků 

  

  

Stavební společnost PROFISTAV Litomyšl a.s. rekonstruovala nedostavěný objekt z 80. let 20. století v těsném sousedství školy 

 

Zdroj: www.stavbaroku.cz